VODSTVO DRUŠTVA

PREDSEDNIK: 
- dr. Valter Fabjančič, gasilski častnik I.stopnje

POVELJNIK: 
- Igor Šiškovič, gasilski častnik I.stopnje  

NAMESTNIK PREDSEDNIKA: 
- David Fabjančič, gasilski častnik I.stopnje

NAMESTNIK POVELJNIKA: 
- Gregor Babuder, nižji gasilski častnik

PODPOVELJNIK: 
- Saško Mavrič, nižji gasilski častnik 

TAJNIK: 
- Branko Babuder, nižji gasilski častnik I. stopnje 

BLAGAJNIK: 
- Dejan Mezgec, gasilski častnik I. stopnje