USPOSABLJANJA 2017
01.12.2017: REDNO MESEČNO USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE

V petek, 1. decembra 2017, je v prostorih gasilskega doma potekalo redno mesečno usposabljanje operativne enote PGD Materija. Tokrat sta bili obdelani dve temi, in sicer izvozi na intervencije in dimniški požari.

Ob koncu usposabljanja sta se poveljnik in predsednik PGD Materija Igor Šiškovič in dr. Valter Fabjančič vsem operativcem zahvalila za delo v letu 2017, nakazala smernice delovanja operative v prihodnjem letu ter jim zaželela srečno 2018.

Uradnemu delu je sledila manjša zakuska in druženje.


25.11.2017: ŠTIRI NOVI PRIPRAVNIKI PGD MATERIJA

V soboto, 25. novembra 2017, so članica in trije člani PGD Materija uspešno zaključili usposabljanje za gasilskega pripravnika, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza. Nova pripravnica oz. pripravniki so tako postali: Valentina Frank, Kristjan Ličan, Tadej Babuder ter Tadej Kljun.

 

Teoretični in praktični del tečaja je potekal v prostorih Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, slušateljem pa so predavali gasilski častniki Kraške gasilske zveze. Skladno s Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev (2016) je tečaj za pripravnika obsegal 34 teoretičnih in praktičnih ur ter pisno in ustno preverjanje znanja. Za zaključek temeljnega usposabljanja operativnega gasilca, morajo v nadaljevanju pripravniki opraviti še tečaj za operativnega gasilca, ki obsega 149 ur in izpit oz. preizkus znanja.

 

Sicer pa se bodo novi pripravniki, po opravljenem zdravniškem pregledu in dodatnih društvenih usposabljanjih, že lahko udeleževali intervencij, zato jim želimo varno in uspešno nadaljevanje poti operativnih gasilcev.

Srečno!


23.11.2017: POSVET PREDSEDNIKOV KOMISIJ ZA VETERANE

V četrtek, 23. novembra 2017, se je predsednik komisije za veterane pri Kraški gasilski zvezi in predsednik komisije PGD Materija Zlatko Segulin, udeležil enodnevnega posveta predsednikov komisij za veterane, ki je potekalo v Izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani.

 


23.11.2017: ANALIZA VEČJIH POŽAROV NA KRASU

V četrtek, 23. novembra 2017, sta se je namestnik in pomočnik poveljnika PGD Materija Gregor Babuder ter Matej Fabjančič, udeležila predstavitve oz. analize dveh letošnjih večjih požarov v naravi na Krasu (Divača in Komen), ki je potekala v Zavodu za gasilno in reševalno službo (ZGRS) Sežana. Analizi je sledila še predstavitev mednarodne pomoči prek mehanizma civilne zaščite EU in izkušenj evropskih držav iz požarov v naravnem okolju. Slednje so slušateljem predstavili predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje.

ZGRS Sežana se zahvaljujemo za povabilo.


18.11.2017: ERIK IN KLEMEN BENČIČ - ZAKLJUČILA OBNOVITVENI TEČAJ THRE

V soboto, 18. novembra 2017, sta člana operativne enote PGD Materija Erik in Klemen Benčič uspešno zaključila obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca, ki je tri dni potekal na Igu pri Ljubljani. Eriku in Klemnu iskreno čestitamo.


17.11.2017: PREDAVANJE NA TEMO »PSIHIČNE OBREMENITVE PRI REŠEVANJU«

V okviru rednih mesečnih usposabljanj operativne PGD Materija je v petek, 17. novembra 2017, v gasilskem domu v Materiji potekalo strokovno predavanje na temo »Psihične obremenitve pri reševanju, ki ga je izvedel priznan psiholog in gorski reševalec Žarko Trušnovc. 

 

Gospodu Žarku Trušnevcu se zahvaljujemo za izredno poučno in strokovno predavanje, od katerega so operativke in operativci odnesli veliko novega.


11.11.2017: ALEX ŠIŠKOVIČ - ZAKLJUČIL TEČAJ GNPA

V soboto, 11. novembra 2017, je član operativne enote PGD Materija Alex Šiškovič uspešno zaključil tečaj za gašenje notranjih požarov (modul A), ki je potekal v izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani. Alexu iskreno čestitamo!


21.10.2017: VAJA »POŽAR ABC NET - BAČ PRI MATERIJI - 2017«

V soboto, 21. oktobra 2017, je PGD Materija ob mesecu požarne varnosti in v okviru rednih mesečnih usposabljanj operativne enote, izvedlo interno vajo gašenja požara na industrijskem objektu ter reševanja ponesrečencev »POŽAR ABC NET - BAČ PRI MATERIJI - 2017«. Predpostavka vaje je bila, da je v enem izmed industrijskih šotorov podjetja ABC NET, d.o.o. na Baču pri Materiji, zagorela večja količina suhega lesa. Požar so skušali omejiti štirje zaposleni, ki pa so zaradi vdihavanja dima izgubili zavest in obležali v gorečem objektu. Gasilci so ob prihodu na kraj požar pogasili z dvema hitrima notranjima in enim napadom iz strehe ter iz objekta iznesli ponesrečence in jim nudili prvo pomoč. Zaradi bližine sosednjih objektov, je drugi del enote le-te ves čas varoval z vodnim curkom in tako preprečil razširitev požara.

 

Po zaključku vseh aktivnosti je poveljnik PGD Materija Igor Šiškovič, ki je vodil vajo vse sodelujoče postrojil in opravil kratko analizo, na koncu pa je udeležence nagovoril tudi direktor podjetja ABC NET, d.o.o. Peter Cergol ter se jim zahvalil za trud.

 

Poleg domačih gasilcev so na vaji z dvižno platformo sodelovali tudi poklicni gasilci ZGRS Sežana, ki so najbolj pogumne obiskovalce popeljali na 32 m višine.

 

PGD Materija se vsem sodelujočim na vaji, podjetju ABC NET, d.o.o., kot tudi obiskovalcem, iskreno zahvaljuje.


10.10.2017: BOŠTJAN RENKO IN MATEJ FABJANČIČ ZAKLJUČILA USPOSABLJANJE ZA PORTALNE GASILCE

V torek, 10. oktobra 2017, sta člana operativne enote PGD Materija Boštjan Renko in Matej Fabjančič zaključila usposabljanje za gašenje in reševanje v dvocevnih cestnih predorih, ki je dva dni potekal na Igu pri Ljubljani. Boštjanu in Mateju iskreno čestitamo.


08.09.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE - THRE

V petek, 8. septembra 2017, je potekalo redno mesečno usposabljanje operativne enote PGD Materija. Tokratna tema je bilo posredovanje ob prometni nesreči dveh osebnih avtomobilov z več ponesrečenci.

Podjetju Avtoexpert iz Povžan, ki nam je že večkrat omogočilo potrebno infrastrukturo in imitacijski vozili, se zahvaljujemo za pomoč.


02.08.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE - THRE

V sredo, 2. avgusta 2017, je poveljstvo PGD Materija izvedlo dodatno usposabljanje pripravnikov in mlajših operativcev na temo tehničnega reševanja ob prometni nesreči v nočnem času.

 

Za pomoč se tudi tokrat zahvaljujemo podjetju Avtoexpert iz Povžan, ki nam je omogočilo potrebno infrastrukturo in imitacijsko vozilo.


21.07.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE - IPS SISTEM

V petek, 21. julija 2017, je poveljstvo PGD Materija izvedlo dodatno usposabljanje pripravnikov PGD Materija na temo IPS sistema vodenja. Po teoretičnem delu usposabljanja so se sodelujoči napotili v Odolino, kjer so izvedli še praktični del, temu pa je sledila podrobna analiza. 


24.06.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE - THRE IN POŽARI V NARAVI

V soboto, 24. junija 2017, je potekalo redno mesečno usposabljanje operativne enote PGD Materija. 

Operativci so se razdelili v dve skupini, pri čemer je ena skupina obnovila znanje s področja večjih požarov v naravi, druga pa s področja tehničnega reševanja (reševanje ponesrečenca iz vozila, ki je obstalo na strehi). Usposabljanje prve skupine je potekalo v Prešnici, tehnično reševanje pa v Povžanah. Usposabljanjem sta sledili analizi in druženje operativcev.

 

Podjetju Avtoexpert iz Povžan, ki nam je omogočilo potrebno infrastrukturo in imitacijsko vozilo za usposabljanje, se zahvaljujemo za pomoč.

 


17.06.2017: SODELOVANJE NA MEDNARODNI VAJI

V soboto, 17. junija 2017, so štiri člani operativne enote PGD Materija z enim vozilom sodelovali na mednarodni vaji, ki jo je organiziralo Združenje prostovoljnih gasilcev Breg iz Italije. Predpostavka vaje je bila, da je v bližini slovensko-italijanske meje na hribu Kokoš prišlo do večjega požara v naravi, zaradi česar so morale posredovati tako italijanske kot slovenske gasilske enote. Vaja je odlično uspela.

Združenju prostovoljnih gasilcev Breg se zahvaljujemo za povabilo, ki smo ga z veseljem sprejeli.

 


19.05.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE V PP

V petek, 19. maja 2017, je v prostorih društva potekalo redno mesečno usposabljanje operativne enote PGD Materija. 

 

Tokrat so operativci obnovili znanje s področja prve pomoči in v ta namen medse povabili mednarodno priznanega strokovnjaka ter inštruktorja prve pomoči Zlatka Kvržića. Ta je slušateljem najprej predstavil ključne novosti na področju izvajanja prve pomoči in nove mednarodne smernice na tem področju, v drugem predavanju pa pravilen pristop do ponesrečencev glede na različne situacije, ugotavljanje stanj poškodovancev, prve nujne ukrepe ipd. V zadnjem delu usposabljanja so slušatelji obnovili še praktično znanje s področja temeljnih postopkov oživljanja, uporabe defibrilatorja, zaustavljanja krvavitev, položaja poškodovancev, uporabe zajemalnih nosil, KED-a in vratnih opornic.

 

Zlatku Kvržiću se za odlično izpeljano predavanje in pridobljena nova znanja iskreno zahvaljujemo!

 


21.04.2017: USPOSABLJANJE OPERATIVNE ENOTE

V petek, 21. aprila 2017, je v prostorih društva potekalo redno mesečno usposabljanje operativne enote PGD Materija. Gre za prvo usposabljanje v skladu z nedavno sprejetim letnim programom usposabljanja operative. Tokrat je bila tema uporaba IPS sistema vodenja ob večjih intervencijah in pravilna uporaba radijskih zvez, ki jo je predstavil poveljnik Igor Šiškovič. 


08.04.2017: VAJA »IPS« SISTEMA

V soboto, 8. aprila 2017, je v prostorih Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana potekala vaja s področja t. i. Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS), ki jo je organizirala Kraška gasilska zveza. Gre za sistem vodenja intervencij, ki je še zlasti pomemben ob večjih požarih v naravi.

 

Vaje se je udeležilo 30 gasilcev iz Kraške gasilske zveze, od teh štiri člani operativne enote PGD Materija.


31.03.2017: OPERATIVNA VAJA »POTRES - ŠOLA - 2017«

V petek, 31. marca 2017, so člani operativne enote PGD Materija, skupaj z uslužbenci in učenci Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina, občinsko civilno zaščito, Policijsko postajo Kozina, ZGRS Sežana, ZD Sežana ter Klubom vodnikov reševalnih psov, v osnovni šoli izvedli operativno vajo »POTRES - ŠOLA - 2017«. Scenarij vaje je bil, da je na Kozini prišlo do potresa in posledično do požara v objektu šole ter zasutja oseb. Po evakuaciji, ki so jo opravili uslužbenci šole, so gasilci PGD Materija z notranjim napadom požar uspešno pogasili in s sistemom dvižnih blazin iz ruševin izvlekli poškodovane, poklicni kolegi ZGRS Sežana pa so z dvižno platformo iz prvega nadstropja rešili ujete učence. Poškodovane osebe so gasilci predali v oskrbo ekipi prve pomoči osnovne šole, ki jim je nudila prvo pomoč, nato pa so jih predali reševalcem ZD Sežana, ki so jih odpeljali v bolnišnično oskrbo. Na koncu so objekt pregledali še vodniki reševalnih psov s psi. Gasilski del vaje je vodil član PGD Materija Igor Šiškovič. Skupna ocena vseh prisotnih je bila, da je vaja dobro uspela. Udeležence in številne gledalce so na koncu nagovorili poveljnik občinske civilne zaščite Robert Kastelic, ravnatelj osnovne šole Sebastjan Mavrič in županja Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Svetelšek. 


24.03.2017: DEVET NOVIH PRIPRAVNIKOV PGD MATERIJA

V petek, 24. marca 2017, je devet članic in članov PGD Materija uspešno zaključilo usposabljanje za gasilskega pripravnika, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza. Novi pripravnice oz. pripravniki so tako postali: Nika Ivanovič, Doris Primc, Klara Bilješkovič, Anja Bradelj, Serđo Runko, Matej Poles, Jaka Škerjanc, Sven Orešnik in Matic Boštjančič.

 

Teoretični in praktični del tečaja je potekal v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, slušateljem pa so predavali gasilski častniki Kraške gasilske zveze. Skladno s Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev (2016) je tečaj za pripravnika obsegal 34 teoretičnih in praktičnih ur ter pisno in ustno preverjanje znanja. Za zaključek temeljnega usposabljanja operativnega gasilca, morajo v nadaljevanju pripravniki opraviti še tečaj za operativnega gasilca, ki obsega 149 ur in izpit oz. preizkus znanja.

 

Sicer pa se bodo novi pripravniki že sedaj lahko udeleževali intervencij, zato jim želimo varno in uspešno nadaljevanje poti operativnih gasilcev.

Srečno!


12.02.2017: OSEM ČLANOV PGD MATERIJA OPRAVILO TEČAJ VARNE VOŽNE

V soboto in nedeljo, 11. in 12. februarja 2017, je prvih osem članov PGD Materija (Sebastjan, Erik in Klemen Benčič ter Marko Renko, Matej Fabjančič, Alen Hrvatin, Damjan Šiškovič in Saško Mavrič) uspešno zaključilo tečaj varne vožnje z gasilskimi vozili, ki je potekal v centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Gre za izredno poučno strokovno usposabljanje, ki je skoraj nujno za varno vožnjo (zlasti) intervencijskih vozil. Naši člani so se usposabljanja udeležili z vozili GCGP-1 in GVGP-2.  

Ob tem je potrebno posebej poudariti, da so stroške za širi tečajnike pokril člani Rotary Cluba Ajdovščina, ki so v posebni akciji zbirali 130 bonov za tečaj varne vožnje in jih podarili Gasilskim zvezam Ajdovščina, Vipava, Logatec, Postojna, Bovec, Kraško ter Kraški gasilski zvezi.


11.02.2017: BOŠTJAN RENKO ZAKLJUČIL TEČAJ THRE

V soboto, 11. februarja 2017, je član operativne enote PGD Materija Boštjan Renko uspešno zaključil tečaj tehničnega reševanja, ki je tri dni potekal na Igu pri Ljubljani. Boštjanu iskreno čestitamo.


11.02.2017: POSVET MENTORJEV MLADINE OBALNO-KRAŠKE REGIJE

V soboto, 11. februarja 2017, se je v prostorih ZGRS Sežana odvijal sedmi letni posvet mentorjev mladine Obalno-kraške regije, ki se ga je udeležili tudi naš mentor Sandi Benčič. Na posvetu so bile slušateljem predstavljene štiri teme, in sicer: kako pripravimo predavanja za preventivne značke, veščine in mladinske čine; različni pristopi s pripravniki; odnosi mentorjev in mladine na tekmovanjih; novosti pri napredovanju mladine.


04.02.2017: IVAN BABUDER - ZAKLJUČIL USPOSABLJANJE ZA PRAPORŠČAKA

V soboto, 4. februarja 2017, je član PGD Materija Ivan Babuder zaključili usposabljanje za praporščaka, ki je dva dni potekalo v Kopru. Organizator usposabljanja je bila Obalno-kraška regija, ki se ji ob tem iskreno zahvaljujemo.

Ivanu Babudru čestitamo za uspešno opravljen tečaj.


01.02.2017: POSVET NA TEMO ORGANIZACIJE JAVNIH PRIREDITEV

Občina Hrpelje Kozina (OHK) je v sredo, 1. februarja 2017, organizirala posvet temo organizacije javnih prireditev. Namen posveta je bil, da se organizatorje javnih prireditev seznani z njihovimi obveznostmi pri organizaciji prireditev, postopkom pridobivanja dovoljenj in soglasij, razlikami med posameznimi vrstami prireditev oz. shodov ipd. V tej zvezi je bil prisotnim predstavljen pravilen postopek izvedbe javne prireditve, predpisi s tega področja in pristojnosti različnih institucij ter služb, ki sodelujejo v postopku organizacije in izvedbe javne prireditve.

 

S svojimi prispevki so tako na posvetu sodelovali predstavniki OHK, Upravne enote Sežana, Policijske postaje Kozina, Službe NMP ZD Sežana, SAZAS-a in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, področje požarnega varovanja ter zagotavljanja NMP na prireditvah kategorije B, pa sta predstavila predstavnika PGD Materija. 

 

Občini Hrpelje - Kozina se zahvaljujemo za povabilo.