COVID-19 - ODREDBA PREDSEDNIKA PGD MATERIJA
19.10.2020 ob 09.00
Bač pri Materiji

 

Spoštovane članice in člani PGD Materija,

 

Vlada RS je zaradi poslabšanih razmer v zvezi s širitvijo virusa COVID-19, z današnjim dnem (19. 10. 2020) ponovno razglasila epidemijo. Številni ukrepi, katerih namen je obvladovanje širitve virusa, so že v veljavi, kakšni bodo dodatni ukrepi pa v tem trenutku še ni znano. Razmere v državi in širše so zapletene, zato lahko le upamo da bomo kot družba uspešno premagali tudi tokratni izziv.

Ali in v kakšnem obsegu bomo dodatne naloge izvajali gasilci v tem trenutku tudi še ni znano, dejstvo pa je, da moramo ohraniti operativno pripravljenost naše enote, zato je ključno, da storimo vse kar je v naši moči, da virus ne bo ohromil operativnega dela. Iz tega razloga, poleg že odrejenih ukrepov Vlade RS in ukrepov, ki jih je predhodno sprejel UO PGD Materija, odrejam še naslednje ukrepe:

 1. Prekliče se vse neoperativne aktivnosti, ki se sicer odvajajo v prostorih gasilskega doma (aerobika, različna srečanja, usposabljanja v učilnici ipd.).
 2. Posameznikom, ki imajo bolezenske znake, je vstop v prostore gasilskega doma prepovedan.
 3. Obiski gostov so dovoljeni le v izjemoma in po predhodnem soglasju predsednika PGD Materija.
 4. Vstopanje članov društva v neoperativne prostore gasilskega doma, naj bo omejeno le na nujno potrebne aktivnosti.
 5. Ob vsakem vstopu v gasilski dom se dosledno razkužuje roke in uporabljajo zaščitna sredstva.
 6. Sprotno se preverja stanje in zagotavlja ustrezno količino razkužil v gasilskem domu (zadolžen upravnik gasilskega doma Marko Renko).
 7. Enkrat dnevno se dodatno razkuži pisalne mize in računalniške enote v operativni sobi, glavni pisarni in poveljniški sobi (zadolžen tajnik Branko Babuder).
 8. Temeljito se razkužijo vsi »vitalni deli« intervencijskih vozil (zadolžen namestnik predsednika David Fabjančič).
 9. Vse operativne naloge morajo potekati nemoteno in v skladu s pravili stroke ter priporočili GZS (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 10. Po vsaki intervenciji mora vodja intervencije zagotoviti, da se razkužijo »vitalni deli« uporabljenih intervencijskih vozil in uporabljena reševalna oprema (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 11. Vse operativce se ponovno opozori na dosledno uporabo zaščitnih sredstev ob vsaki intervenciji in razkuževanje osebne zaščitne opreme po intervenciji (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 12. Operativec, ki zboli ali je v izolaciji, je dolžan o tem čim prej obvestiti poveljnika PGD Materija. Enako velja za vodstvo društva in člane UO, ki o tem obveščajo predsednika PGD Materija.

Odrejeni ukrepi veljajo takoj in do preklica.

 

Spoštovane članice in člani, dragi svojci ter prijatelji,

ostanite zdravi in srečno!

 

dr. Valter Fabjančič, predsednik

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com