DAVID FABJANČIČ PREJEL SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
02.03.2017
Postojna

V četrtek, 2. marca 2017, je v Postojni potekala območna slovesnost ob svetovnem dnevu Civilne zaščite, na kateri je poveljnik PGD Materija David Fabjančič prejel srebrni znak Civilne zaščite. Slavnostni govornik ne prireditvi je bil poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. 

 

Ob podelitvi priznanja je voditeljica prireditve poudarila: »David Fabjančič, gasilski častnik I. stopnje, v zadnjem mandatnem obdobju opravlja funkcijo poveljnika PGD Materija, pred tem pa je bil pet let namestnik poveljnika. Je pa tudi dolgoletni aktivni član Upravnega odbora društva, član Poveljstva KGZ ter že tretji mandat član sveta ZGRS Sežana in štaba CZ OHK.

Posebej je potrebno omeniti njegovo nadpovprečno angažiranje na operativnem področju, saj je eden izmed članov operativne enote PGD Materija, ki se je v zadnjem obdobju udeležil največjega števila intervencij. V zadnjih petih letih je tako sodeloval na kar 132 intervencijah in večino teh tudi uspešno vodil. Ob tem gre izpostaviti vodenje enega izmed sektorjev ob katastrofalnem požaru v naravi na območju Obrova leta 2012, vodenje vseh intervencij ob hudem vetrolomu na Kozini (2012), vodenje enote KGZ ob žledolomu na območju Pivke (2014), vodenje intervencije ob stavbnem požaru na Kozini (2014), vodenje intervencije ob eksploziji in stavbnem požaru v Rodiku (2016) ter uspešno vodenje številnih zahtevnih intervencij ob prometnih nesrečah na območju OHK.

Pri svojem delu je David Fabjančič vložil veliko truda tudi v vzgojo gasilskih pripravnikov in drugih članov operativne enote. S svojim nadpovprečnim poznavanjem operativne, zlasti pa gasilske tehnike in vozil je člane tako rekoč vsakodnevno seznanjal s pravilnim pristopom k intervencijam ter pravilno uporabo različne gasilske opreme in vozil. S svojim izvirnim pristopom in nadpovprečnim trudom za dvig ugleda društva ter vse višjo operativno pripravljenostjo, je postal vzor operativnega gasilca tako v matični enoti kot tudi izven.

V letu 2012 je organiziral in kot predavatelj sodeloval na tečaju za gasilca, aktivno je sodeloval na več usposabljanjih, ki jih je organizirala KGZ ter vodil vse operativne vaje in redna interna usposabljanja v društvu. Glede priprave in vodenja večjih operativnih vaj je potrebno izpostaviti zlasti vaje: »INTERINA 2012«, »ŠKERJANC - 2013«, »JEZERINA - 2014«, »BREZOVICA 2015« in »PROMETNA NESREČA KOZINA - 2016«.

Sicer pa se je David Fabjančič ves čas usposabljal tudi sam in poleg tečaja za vodjo enot uspešno zaključil še tečaj za nosilca dihalnega aparata, osnovni in obnovitveni tečaj tehničnega reševanja, tečaj za gašenje notranjih požarov, tečaj za nevarne snovi, usposabljanje za uporabo zrakoplovov, tečaj varnega dela z motorno žago, tečaj prve pomoči ter tečaj radijskih zvez.

V tem mandatnem obdobju je bil David Fabjančič tudi predsednik komisij za nabavo novih vozil GVGP-2 (2014) in GVGP-1 (2015) ter predelavo starega vozila GVGP-1 v HTRV-1 (2015). Poleg tega je v njegovem mandatu društvo pridobilo status gasilske enote širšega pomena (2016), podpisalo poseben dogovor o medsebojni pomoči med PGD Materija in ZD Sežana, skladno s katerim operativna enota posreduje tudi ob srčnih zastojih ter drugih nujnih stanjih (2013) in bilo vključeno v nabor t. i. portalnih gasilcev.

Kot sklepno pa je potrebno izpostaviti trud Davida Fabjančiča za ohranjanje gasilske zgodovine in širjenje prepoznavnosti gasilstva, saj je avtor zbirke gasilskih emblemov, ki do danes šteje preko 1.000 kosov domačih in tujih gasilskih emblemov oz. našitkov.«

 

Na slovesnosti so bili prisotni številni predstavniki gasilskih in humanitarnih organizacij ter lokalnih skupnosti, med katerimi sta bila tudi županja Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Svetelšek.

 

Sicer pa je bil iz naše občine med prejemniki priznanj tudi namestnik občinskega poveljnika CZ Silvester Sikošek, ki je prejel bronasti znak.

 

Davidu Fabjančiču in vsem ostalim prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com