OBČNI ZBOR PGD MATERIJA
23.03.2019 ob 19.00
Bač pri Materiji

V soboto, 23. marca 2019, se je v prostorih društva odvijal redni Občni zbor PGD Materija (Občni zbor mladih gasilcev je bil dan prej). 

Seja je potekala po ustaljenem dnevnem redu, in sicer so najprej predstavniki organov društva podali svoja poročila, temu je sledila predstavitev plana dela za leto 2019, podelitev odlikovanj, pozdravni govori gostov in točka razno.

Na seji je bilo podeljenih več priznanj in odlikovanj, med katerimi je najžlahtnejše, za 70 let članstva v PGD Materija, prejel najstarejši član Franc Krebelj. Kot vsako leto so bila podeljena tudi posebna društvena priznanja operativcem, ki so se lani udeležili največjega števila intervencij, in sicer Sašu Rojniku za 41 intervencij, Sašku Mavriču in Mateju Zobcu za 39 ter Mateju Fabjančiču za 38 intervencij.

Sicer pa so bile na Občnem zboru izvedene tudi nadomestne volitve, pri čemer je bil na funkcijo namestnika poveljnika izvoljen dosedanji pomočnik poveljnika Matej Fabjančič, dosedanji namestnik poveljnika Gregor Babuder pa je zasedel funkcijo pomočnika poveljnika.

Poleg domačih gasilcev so bili na Občnem zboru prisotni in navzoče nagovorili tudi županja Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Svetelšek, podžupanja Irena Stropnik, namestnik poveljnik Obalno-kraške regije Denis Slavec, poveljnik Kraške gasilske zveze Peter Jerina, namestnik poveljnika občinske Civilne zaščite Silvester Sikošk, direktor ZGRS Sežana Blaž Turk, komandir Policijske postaje Kozina Marjan Pelko, predsednik Krajevne skupnosti Materija Saško Mavrič in predstavniki številnih drugih društev.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com