OBČNI ZBOR PGD MATERIJA
10.07.2021 ob 19.00
Bač pri Materiji

V soboto, 10. julija 2021, je v prostorih društva potekal redni Občni zbor PGD Materija. Zaradi preprečevanja okužb nalezljive bolezni Covid-19, je bil ta tudi letos nekoliko drugačen. Potekal je v garažnih prostorih, kjer so se udeleženci lahko držali ukrepov in v civilnih oblačilih, povabljeni pa so bili le člani društva, občinsko vodstvo ter vodstvo KGZ.

Zbrani so se najprej z minuto molka poklonili veteranu Jožetu Žneblju iz Bača pri Materiji, ki nas je zapustil junija letos.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil Slavko Gerželj, so predstavniki organov društva podali svoja poročila, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2021, podelitev odlikovanj, pozdravni govori gostov in točka razno.  

Predsednik PGD Materija dr. Valter Fabjančič je v poročilu povzel organizacijske dogodke v preteklem letu, ki so bili občutno okrnjeni zaradi epidemije, kljub temu pa so vse operativne aktivnosti nemoteno potekale. Poudaril je tudi, da se za prihodnost društva ni bati, saj se je tudi lani v društvo včlanilo pet novih članov tako, da PGD Materija trenutno šteje 182 članov, od tega kar 45 šoloobveznih otrok in 52 članic ter članov operativne enote. Poleg ostalih rezultatov je posebej izpostavil zaključek projekta nabave novega vozila HTRV. Vozilo je že v operativni uporabi, da pa je bila zamenjava 13 let starega vozila nujna, govori že samo po sebi dejstvo, da smo z novim vozilom že čez 48 ur posredovali na hudi prometni nesreči, v manj kot štirih mesecih pa na devetih prometnih nesrečah in dveh nudenjih prve pomoči, pri čemer je bilo skupno poškodovanih ali obolelih 12 oseb, ena oseba pa je žal preminula.

Poveljnik Igor Šiškovič je v poročilu najprej povzel statistiko intervencij v letu 2020. Domači gasilci smo v letu 2020 posredovali na skupaj 69 intervencijah, in sicer: 2 x ob stavbnem požaru, 8 x ob požarih v naravi, 9 x ob prometnih nesrečah (pri tem sta dve osebi preminuli devet pa je bilo telesno poškodovanih), 4 x ob požarih vozil, 2 x na dimniškem požaru, 1 x krat smo nudili prvo pomoč ob zastoju srca pri dojenčku, 1 x smo nudili pomoč NMP pri vstopu v stanovanje zaradi oskrbe osebe, 23 krat smo odstranjevali nevarne živali, 2 x smo posredovali ob neurju, 4 x ob poplavah v stanovanjskih objektih, 1 x smo iskali pogrešano osebo, 1 x smo intervenirali zaradi iztekanja goriva, 1 x zaradi sproščanja nevarnega plina, 3 x ob delovni nesreči, 7 x pa smo posredovali ob različnih manjših intervencijah, kot so npr. odpiranja vrat na objektih in vozilih ter druga manjša tehnična posredovanja.

Samo na intervencijah smo tako prebili 1.216 prostovoljnih delovnih ur, sicer pa smo na intervencije izvažali s povprečno devetimi gasilci in ob tem dosegli povprečni čas izvozov med tremi in štirimi minutami.

Kot posebej zahtevno je poveljnik izpostavil intervencijo obsežnega požara v naravi (22. 4. 2021) na območju Petrinj in dve prometni nesreči s smrtnim izidom (14. 6. 2020 v Markovščini in 17. 9. 2020 v Gradišču). Izpostavil pa je tudi številna usposabljanja in izobraževanja članov operativne enote.

V nadaljevanju sto poročila predstavila še blagajničarka Nika Ivanovič, predsednik Komisije za mladino Sandi Benčič, predsednik Nazornega odbora Aljoša Sila in predsednik Disciplinske komisije Damir Zec.

Na seji je bilo podeljenih več priznanj in odlikovanj, kot vsako leto pa so bila podeljena tudi posebna priznanja operativcem, ki so bili lani na intervencijah najbolj aktivni. V tej zvezi je Upravni odbor sprejel sklep o drugačnem načinu točkovanja, in sicer je intervencija, ki traja do dve uri ovrednotena z eno točko, intervencija, ki traja do štiri ure z dvema točkama, intervencija, ki traja štiri ure ali več s tremi točkami, za čakanje v gasilskem domu pa prejme operativec 0,5 točke. Tako je bil lani najuspešnejši Rene Fabjančič (45 točk), sledila pa sta mu Tadej Babuder (42 točk) in Alen Hrvatin (41 točk).

Poleg domačih gasilcev so bil na Občnem zboru prisotni podžupanja Občine Hrpelje - Kozina Irena Stropnik, poveljnik KGZ Peter Jerina in član štaba občinske Civilne zaščite Ladi Sluga.

Občnem zboru je sledila krajša slovesnost ob prevzemu novega vozila HTRV in priklopnika za posredovanje ob večjih prometnih nesrečah.

 

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com