ODREDBA PREDSEDNIKA PGD MATERIJA
13.03.2020 ob 10.00
Bač pri Materiji

Spoštovane članice in člani PGD Materija,

 

smo v času razglašene epidemije koronavirusa. Po napovedih stroke, so pred nami velike preizkušnje, saj je pričakovati, da se bo virus še nekaj časa aktivno širil. Vzporedno s tem se bodo stopnjevali tudi ukrepi države za zajezitev širitve. Razmere so zapletene, zato lahko le upamo da bomo kot družba uspešno premagali tudi ta izziv.

Da je ključen dejavnik, ki pripomore k omejitvi širitve virusa samozaščitno ravnanje, je v današnjih dneh že vsakomur jasno. Zato ukrepov in obnašanja, ki se ga mora držati vsak od nas, ne bom ponavljal.

Pričakovati je, da bodo v nadaljevanju gasilske enote, kot eden ključnih stebrov sistema zaščite in reševanja, aktivno vključene v izvajanje ukrepov za zajezitev širitve virusa. V ta namen smo že prejeli določena zaščitna sredstva, potekajo pa tudi različna usklajevanja v okviru Civilne zaščite. Zato je ključno, da inštitucije, ki so in bodo aktivno vključene v izvajanje ukrepov za širitev virusa, še toliko bolj poskrbijo za samozaščitno ravnanje. To velja tudi za naše društvo.

Upravni odbor PGD Materija je v zadnjih dneh že sprejel nekatere samozaščitne ukrepe, poleg doslednega spoštovanja teh ukrepov in vseh priporočil ter odredb Vlade RS in ostalih pooblaščenih inštitucij, odrejam še naslednje ukrepe:

 1. Prekliče se vse neoperativne aktivnosti, ki se sicer odvajajo v prostorih gasilskega doma (aerobika, različna srečanja, praznovanja, večja druženja ipd.).
 2. Posameznikom, ki imajo že minimalne bolezenske znake, je vstop v vse prostore gasilskega doma prepovedan.
 3. Obiski gostov v gasilskem domu so dovoljeni le v izjemnih primerih in po predhodnem soglasju predsednika ali poveljnika PGD Materija.
 4. Vstopanje članov društva v neoperativne prostore gasilskega doma, naj bo omejeno le na nujno potrebne aktivnosti.
 5. Na vse vhode gasilskega doma se namestijo posebna opozorila za obvezno razkuževanje rok in razkužila (zadolžen tajnik Branko Babuder). Vsi, ki vstopajo v gasilski dom se morajo opozoril dosledno držati.
 6. Najmanj enkrat dnevno se razkuži vse kljuke zunanjih vrat gasilskega doma (zadolžen upravnik gasilskega doma Marko Renko).
 7. Najmanj enkrat dnevno se posebej (dodatno) razkuži pisalne mize in računalniške enote (tipkovnice, miške) v operativni sobi, glavni pisarni in poveljniški sobi (zadolžen tajnik Branko Babuder).
 8. Temeljito se razkužijo vsi »vitalni deli« intervencijskih vozil in intervencijskih prostorov gasilskega doma (zadolžen namestnik predsednika David Fabjančič).
 9. Vse operativne naloge morajo potekati nemoteno. Posebno pozornost je potrebno nameniti vsakodnevnemu sestavu dežurne ekipe (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 10. O vseh novostih na operativnem področju, vezanih na koronavirus, se takoj obvešča vse operativce (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 11. Po vsaki intervenciji mora vodja intervencije zagotoviti, da se ponovno razkužijo vsi »vitalni deli« uporabljenih intervencijskih vozil in uporabljena reševalna oprema (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 12. Vse operativce se ponovno opozori na dosledno uporabo zaščitnih sredstev ob vsaki intervenciji in razkuževanje osebne zaščitne opreme po intervenciji (zadolžen poveljnik Igor Šiškovič).
 13. Vsak operativec, ki zboli, je dolžan o tem čim prej obvestiti poveljnika PGD Materija. Enako velja za ožje vodstvo društva in člane Upravnega odbora, ki o tem obveščajo predsednika PGD Materija.

V kolikor nosilec posamezne predhodno navedene zadolžitve, naloge ne more realizirati sam ali je zadržan, poišče svojega namestnika.

Odrejeni ukrepi veljajo takoj in do preklica.

 

Spoštovane članice in člani PGD Materija, dragi svojci ter prijatelji,

ostanite zdravi in srečno vsem!                                                                                                                                      

dr. Valter Fabjančič, predsednik

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com