PRIZNANJE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA
01.03.2023 ob 16.30
Hrpelje

V sredo, 1. marca 2023, je PGD Materija iz rok županje Občine Hrpelje - Kozina Saše Likavec Svetelšek in predsednice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vlaste Vatovec, prejelo bronasti znak Agencije RS za varnost prometa.

Posebno priznanje je bilo društvu podeljeno zaradi vidnega prispevka k večji prometni varnosti v naši lokalni skupnosti, saj PGD Materija že vrsto let aktivno sodeluje v različnih preventivnih aktivnostih na področju prometne varnosti, zlasti pa nudi pomoč ob vseh hudih prometnih nesrečah, ki se zgodijo na območju Občine Hrpelje - Kozina.

V imenu društva sta priznanje prevzela Zlatko Segulin, kot predstavnik veteranov, ki že vrsto let aktivno sodelujejo v akciji varovanja otrok na poti v šolo in Aljaž Renko, kot predstavnik operativne enote PGD Materija.

PGD Materija se predlagatelju, tj. Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, iskreno zahvaljuje za podano pobudo in prejem priznanja.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com