VOLILNI OBČNI ZBOR PGD MATERIJA
16.04.2022 ob 19.00
Bač pri Materiji

V soboto, 16. aprila 2022, je v prostorih društva potekal volilni Občni zbor PGD Materija.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil David Fabjančič, so predstavniki organov društva podali svoja poročila, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2022, podelitev odlikovanj, pozdravni govori gostov in točka razno.  

Predsednik PGD Materija dr. Valter Fabjančič je v poročilu povzel organizacijske dogodke v preteklem letu, ki so bili okrnjeni zaradi epidemije, kljub temu pa so vse operativne aktivnosti nemoteno potekale. Poleg ostalih vidnih rezultatov je izpostavil zaključek projekta nabave novega vozila HTRV in priklopnika za posredovanje na večjih prometnih nesrečah. Ob tem je poudaril, da zamenjavo 13 let starega vozila upravičuje že dejstvo, da so z novim vozilom samo v enem letu uporabe posredovali na 18 prometnih nesrečah in 10 nudenjih prve pomoči, pri čemer je bilo skupno poškodovanih ali obolelih 34 oseb, štiri osebe pa so preminule. Poudaril je tudi, da sta bila to prva večja projekta sofinancirana s sredstvi URSZR iz naslova GEŠP, saj je bila nabava vozila v znesku 86.787 EUR financirana z le 46 % deležem proračunskih sredstev, preostalo pa je bilo zagotovljeno s sredstvi GEŠP in lastnimi sredstvi, nabava priklopnika v znesku cca. 14.000 EUR pa je bila v celoti pokrita s sredstvi GEŠP. Ob koncu poročila se je predsednik vsem zahvalil za zaupanje in zaključil z besedami: »Za mano je 19 let dela, ki ni bilo vedno enostavno. Bili so tudi grenki trenutki, ko sem se vprašal ali in čemu mi je to potrebno? In bili so trenutki, ko na to nisem našel takoj odgovora. Da, tudi takšni trenutki so bili. Ampak takrat sem se ozrl na vas, spoštovane članice in člani, ki vsakodnevno dokazujete, da je pripadnost naši organizaciji vrednota, ki jo vselej ni mogoče razumeti, videti ali izmeriti. Videti pa je mogoče posamezna plemenita dejanja, ki jih v 19 letih ni bilo malo. To so dejanja naših nepogrešljivih veteranov, trud naših mentorjev mladine, resnost članov Upravnega odbora in Poveljstva, zlasti pa hrabrost, odločnost in profesionalnost operativk ter operativcev. In ko sem to spoznal sem ugotovil, da je vodenje našega društva v bistvu nekaj lepega, predvsem pa nekaj, na kar mora biti vsak ponosen. In jaz sem na to ponosen. Hvala vam, da ste mi zaupali voditi našo organizacijo in hvala vsem, ki ste nam na naši poti kakorkoli pomagali. Hvala vam, dragi prijatelji gasilstva v Materiji.«

Poveljnik Igor Šiškovič je najprej povzel statistiko intervencij. Gasilci PGD Materija smo v letu 2021 posredovali na skupaj 69 intervencijah, in sicer: 10 x ob požarih v naravi; 23 x ob prometnih nesrečah (pri tem je ena oseba preminula, 29 pa je bilo telesno poškodovanih); 1 x ob železniški nesreči; 8 x ob požarih vozil; 2 x ob požarih na objektih; 1 x ob požaru transformatorskega droga; 1 x ob požaru lesene embalaže; 3 x krat  smo nudili prvo pomoč ob zastoju srca (pri tem je ena oseba preminula); 2 x smo posredovali ob delovni nesreči (pri tem je bila ena oseba poškodovana, ena pa je preminula); 1 x smo nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe iz težko dostopnega terena; 5 x smo posredovali ob poplavah v stanovanjskih objektih; 7 x smo odstranjevali nevarne živali; 5 x pa smo posredovali ob različnih tehničnih intervencijah (porušitev zidu, vzdrževanje vodnega tlaka, odpiranje vrat, odpiranje kontejnerjev in odstranjevanju podrtega drevesa). Samo na intervencijah smo tako prebili 1.019 prostovoljnih delovnih ur.

Kot posebej zahtevno je poveljnik izpostavil posredovanje ob prometni nesreči pri odcepu za Hotično, 10. 5. 2021 in ob železniški nesreči pri Brgodu, 11. 11. 2021. Povzel pa je tudi številna usposabljanja in izobraževanja članov operativne enote, ki so bila uspešno realizirana.

V nadaljevanju so poročila predstavili še blagajničarka Nika Ivanovič, predsednik Nazornega odbora Aljoša Sila, predsednik Disciplinske komisije Damir Zec in predsednik Komisije za mladino Sandi Benčič.

Osrednja točka Občnega zbora pa so bile redne volitve organov društva. Člani so vodenje društva že peti mandat soglasno zaupali dr. Valterju Fabjančiču, medtem ko je dosedanjega poveljnika Igorja Šiškoviča zamenjal Andrej Kljun. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še nove člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora Disciplinske komisije. Ob predaji poveljniške funkcije so člani operativne enote dosedanjemu poveljniku Igorju Šiškoviču v spomin izročili rdečo poveljniško čelado in se mu tako zahvalili za uspešno opravljanje funkcije poveljnika v treh mandatih. Posebni društveni plaketi pa sta bili podeljeni tudi Branku Babudru, ki je kar 15 let opravljal funkcijo tajnika in Marku Renku, ki je 14 let opravljal funkcijo upravnika doma.

Sledilo je podeljevanje priznanj, odlikovanj in napredovanj, med drugim tudi priznanj za največje število točk pri udeležbi na intervencijah. Pri tem so bili lani najuspešnejši Aljaž Renko (44 točk), sledila pa sta mu Nika Ivanovič (40 točk) in Gregor Babuder (30,5 točk). Poleg odlikovanj Kraške gasilske zveze so bila posameznikom podeljena tudi odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, in sicer so odlikovanje II. stopnje prejeli: Aljoša Sila, Damir Zec, Zlatko Segulin ter Igor Hrvatin; plamenice I. stopnje: Igor Šiškovič, Gregor Babuder in Saško Mavrič; odlikovanje I. stopnje: Marko Renko, Bojan Babuder ter Dejan Mezgec, najvišje priznanje, tj. odlikovanje Gasilske zveze za  posebne zasluge, pa je prejel David Fabjančič.

Poleg članov društva in gasilcev prijateljskih društev so bil na Občnem zboru prisotni tudi poveljnik občinske Civilne zaščite Robert Kastelic, poveljnik KGZ Peter Jerina in načelnik Policijske postaje Kozina Marjan Pelko.

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com