NOVO GASILSKO VOZILO - HTRV
12.03.2021 ob 19.00
Bač pri Materiji

Z uspešnim prevzemom se je v petek, 12. 3. 2021, zaključil dvoletni projekt nabave novega gasilskega vozila PGD Materija. Gre za t. i. hitro tehnično reševalno vozilo - HTRV, ki je namenjeno posredovanju na prometnih nesrečah in drugih tehničnih intervencijah ter nudenjih prve pomoči. To je zelo pomembna pridobitev naše lokalne skupnosti, saj s tem vozilom gasilci posredujemo na vseh najtežjih intervencijah, kjer pogosto »visijo na nitki« tudi človeška življenja. Gasilci iz Materije smo namreč samo v zadnjih 10-ih letih posredovali na 168 prometnih nesrečah, v katerih je bilo 210 oseb poškodovanih in devet mrtvih ter na 38 intervencijah nudenja prve pomoči, v katerih je bilo 27 oseb obolelih ali poškodovanih in 11 mrtvih. Vštevši vse preostale intervencije pa smo v tem obdobju posredovali na skupno 730 različnih intervencijah.

Novo vozilo je zamenjalo dosedanje 13 let staro vozilo znamke Nissan Navara, ki ni več zagotavljalo nemotenega posredovanja, prav tako pa je že tri leta presegalo predpisano življenjsko dobo, ki jo za tovrstna vozila določa tipizacija Gasilske zveze Slovenije.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo na javnem razpisu v začetku leta 2020 za dobavitelja izbrano podjetje WEBO d.o.o. iz Vrhnike, ki je glede na razpisne pogoje ponudilo vozilo znamke VW TRANSPORTER Furgon NS DMR 4 x 4 DSG. Nadgradnjo je kot njihov podizvajalec izdelalo podjetje EURO GV d.o.o. v Mali Bukovici.

V vozilu je nameščena vsa potrebna reševalna oprema za posredovanje na prometnih in drugih nesrečah, kot je npr. komplet hidravličnega orodja, sistem za dvigovanje bremen, oprema za stabilizacijo vozil, za nudenje prve pomoči, odpiranje vrat, komunikacijo, razsvetljavo ipd. Vsa oprema je bila prenesena iz starega vozila HTRV, nekaj pa je bilo dopolnjene (več o vozilu: http://www.pgdmaterija.si/tehnika/materija-01/htrv---vw-transporter-4-x-4-dsg).

Nabavna vrednost vozila z nadgradnjo je znašala 86.787 EUR (z vključenim DDV). Od tega je Občina Hrpelje - Kozina prispevala 40.000 EUR, preostala sredstva pa je zagotovilo društvo samo, in sicer iz koncesijskih sredstev, ki jih URSZR namenja gasilskim enotam širšega pomena ter sredstev pridobljenih s prodajo starega vozila. Ob tem je potrebno poudariti, da je to prvi večji projekt sofinanciran s t. i. sredstvi GEŠP, ki jih država namenja neposredno gasilskim enotam širšega pomena, s čemer se je tudi s finančnega vidika pokazalo, da je bila odločitev društva v letu 2019, da sprejme ponujeno napredovanje v status GEŠP-1, pravilna. Kot je bilo že večkrat poudarjeno predstavlja vključitev PGD Materija v nabor gasilskih enot širšega pomena pomemben korak na področju operativnega delovanja in večjo varnost udeležencev v prometu, obenem pa tudi zelo veliko odgovornost, česar se v društvu dobro zavedamo.

Novo vozilo je že v operativni uporabi, zaradi razglašene epidemije pa bo slavnostni prevzem sledil, ko bodo razmere to dopuščale.

PGD Materija se ob novi pridobitvi zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni realizaciji projekta, zlasti pa komisiji za nabavo vozila, ki je v projekt vložila številne prostovoljne ure in obilo svojega znanja ter izkušenj.

Hvala vsem! 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MATERIJA

Bač pri Materiji 28/b, 6242 Materija

E-pošta: gasilcimaterija@gmail.com